Reference


FCC Česká republika s.r.o.

Firma FCC Česká republika s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. Firma FCC v České republice působí od roku 1992 a patří u nás k největší a nejperspektivnější firmě v odpadovém hospodářství.

www.fcc-group.eu


BOBY - FLEISCH

Firma BOBY – FLEISCH je firma, která se zabývá obchodem a přepravou jatečních a chovných zvířat po České republice a Evropě.

www.bobyfleisch.cz


Břemus

Firma Břemus působící v Novém Bydžově, Městci Králové a Nové Pace. Je zaměřena na výkup, zpracování a prodej železných kovů, odpadních kabelů, papíru a plastů.

www.avojt.cz/bremus/


Stavebniny Prima

Firma Stavebniny Prima se specializuje na maloobchodní a velkoobchodní prodej stavebního materiálu.

www.stavebninyprima.cz


Perena spol. s r.o.

Perena spol. s r.o. se zabývá rozmnožováním hejn kachen pekingských, líhněmi, produkcí jednodenních kachňat pro tuzemský trh i export, odchovem a výkrmem kachen.

home.tiscali.cz/cz003276/perena/


SÚS Královéhradeckého  kraje a.s.

Společnost SÚS Královéhradeckého kraje zajišťuje služby spojené se správou a údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví královehradeckého kraje. Dále společnost provádí zimní údržby, letní údržby a opravy silnic, opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu jako je například odstraňování spadlých stromů, kamenů, usměrňování dopravy, vyznačování uzavírek apod.

www.sushk.cz


Technické služby města Nový Bydžov

Technické služby města Nového Bydžova jsou příspěvkovou organizací, jejímž jediným zřizovatelem je Město Nový Bydžov. Odvoz a likvidace komunálního odpadu, údržba a čištění místních komunikací a veřejných prostranství, oprava, údržba a rekonstrukce místních komunikací, údržba a rekonstrukce dopravního značení, údržba veřejné zeleně, provozování zahradnictví, provozování skládky odpadů, provozování a údržba veřejného osvětlení, provozování fotbalových stadionů, výlep plakátů, údržba plakátových ploch, údržba, opravy a rekonstrukce budov v majetku města, silniční motorová doprava a práce se stavební mechanizací a zemními stroji pro město, provozování hřbitovů, provozování veřejných WC, provozování koupaliště, silniční motorová doprava a práce se stavební mechanizací a zemními stroji.

www.tsnovybydzov.cz


OSEVA UNI, a.s.

Firma OSEVA UNI, a.s. se zabývá zemědělskou výrobou spojenou se silniční nákladní dopravou, šlechtěním odrůd pícnin, semenářstvím, výrobou chemických látek apod.

www.osevauni.cz